Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Informácie odborných spoločností
Diagnóza a možnosti liečebného ovplyvnenia metabolického syndrómu
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2005
Metabolický syndróm (MS) postihuje minimálne jednu štvrtinu populácie priemyselne rozvinutých krajín a jeho výskyt u jedincov starších ako 50 rokov prevyšuje 40 %. Ide o súbežný výskyt viacerých klinických príznakov, v ktorého podstate sú abdobinálna obezita a inzulínová rezistencia. Prítomnosť MS predstavuje významný rizikový faktor aterosklerózy, ktorá sa vyskytuje u jedincovs MS aspoň dvakrát častejšie ako u zdravých jedincov. Okrem toho prítomnosť MS predstavuje významný rizikový faktor rozvoja diabetes mellitus 2. typu. Ak sa diabetes 2. typu rozvinie, hyperglykémia reprezentovaná zvýšenou hladinou glykovaného hemoglobínu vedie k ďalšiemu zvýšeniu kardiovaskulárneho rizika ako samostatný rizikový faktor.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by