Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Diferenciálna diagnostika hypoglykémie u nediabetika – kazuistiky
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2017
Hladina glukózy v krvi sa pohybuje v úzkom rozmedzí. Glykémia je pod regulačným vplyvom inzulínu a kontraregulačných hormónov, ktoré bránia poklesu glykémie. Pri nadbytku inzulínu (exogénneho alebo endogénneho), defektnej kontraregulácii alebo z iných príčin dochádza k rozvoju hypoglykémie. Hypoglykémia je závažný klinický stav, ktorý pacienta ohrozuje na živote, pretože je znížená dostupnosť glukózy ako energetického substrátu pre centrálny nervový systém. Klinicky sa manifestuje autonómnymi a neuroglykopenickými príznakmi, ktoré sa môžu líšiť u rôznych jedincov. Hypoglykémie sa klasifikujú podľa patogenézy alebo vzťahu k príjmu jedla. Existuje mnoho klinických stavov u nediabetikov, ale aj u diabetikov, pri ktorých sa o hypoglykémii ako príčine neuvažuje. V práci uvádzame viacero zaujímavých kazuistík pacientov, hospitalizovaných na I. internej klinike, u ktorých sa hypoglykémia potvrdila ako príčina ťažkostí s rôznou klinickou manifestáciou. Dôsledná anamnéza, správna interpretácia laboratórnych výsledkov a indikácia zobrazovacích vyšetrení sú pre úspešnú liečbu nevyhnutné.
hypoglykémia porucha vedomia hladový test endogénna hyperinzulinémia
Interná med. 2017; 17 (5): 217-220
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by