Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Dilema syndrómu x pokračuje... aká je vlastne úloha syndrómu inzulínovej rezistencie v patogenéze, prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení?
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
V Internej medicíne posledne vyšli (a predpokladám, že ešte aj vyjdú) články o pandemicky sa rozširujúcom syndróme inzulínovej rezistencie( SIR) ako súbore hlavných rizikových faktorov (RF) kardiovaskulárnych ochorení (KVO). V snahe, aby lekárska prax pochopila jeho podstatu, sme na konci r. 2003 publikovali prehľad „Súčasnej koncepcie etiopatogenézy syndrómu inzulínovej rezistencie“ a v 1. čísle Internej Medicíny v r. 2004 Dr. Ľ. Fábryová publikuje pekný prehľadný článok o „Menežmente kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom“. Pravdepodobne sa v niektorom z najbližších čísel objaví aj náš príspevok o Mikrovaskulárnej angine pectoris, ako súčasti SIR. Mikrovaskulárnu anginu pectoris (MIV-AP) totiž Kempf r. 1978, t.j. 10 rokov pred Reavenom, nazval tiež syndrómom X. Medzi fenomény SIR ju zaradil Reaven až pri ďalšej revízii a rozširovaní svojho pôvodného syndrómu X v r. 1994. Na poslednom zjazde Slovenskej kardiologickej spoločnosti sa SIR deklaroval už ako kardiovaskulárne ochorenie. Akoby tu začínala súťaž o tom, kam a komu SIR vlastne patrí. Kľúčovou otázkou by však malo byť, komu a kam patrí konkrétny polymorbidný pacient so SIR a ako ho najlepšie menežovať!? Je vedľajšou otázkou, či SIR patrí do:
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by