Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Diseminované nádorové bunky ako potenciálny marker metastatického postihnutia pri karcinóme prsníka
A. Gondová, P. Kasajová, M. Hrtánková, Z. Laučeková, P. Žúbor, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Karcinóm prsníka je závažné ochorenie. Príčinou mortality je najmä vznik metastáz.
K uvoľňovaniu buniek z primárneho tumoru môže dochádzať už vo včasných štádiách
ochorenia i v prípade nepostihnutých ipsilaterálnych regionálnych lymfatických
uzlín. Takéto diseminované bunky sú schopné tvoriť metastázy vo vzdialených
tkanivách alebo navodiť stav dormancie a aktivovať sa po desiatkach rokov, čo sa
prejaví ako relaps ochorenia. Niektoré orgány ich dokážu prioritne vychytávať vytvorením
vhodných podmienok na ich dormanciu, tvorbou tzv. premetastatického
niche. Snahou moderných výskumov je rozvoj metód detekcie a identifikácie diseminovaných
buniek, pretože sú cenným zdrojom prognostických informácií a možnosťou
monitorovania terapie. Vývoj nových terapeutických postupov zameraných
na diseminované bunky dáva nádej, že by sa karcinóm prsníka mohol stať vyliečiteľným
ochorením.
karcinóm prsníka metastázy diseminované bunky dormancia nádorových buniek
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 152 – 156
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by