Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dlhodobá warfarinizácia u detí a jej krvácavé komplikácie
Peter Olejník, Lucia Bordáčová, Viera Vršanská, Marián Hrebík, Miroslav Lakomý, Róbert Dinka
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Používanie perorálnej antikoagulačnej liečby v pediatrickej praxi je stále častejšie. Dôvodom je narastajúci počet detských pacientov indikovaných na túto liečbu. Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami je nevyhnutné poznať potencionálne krvácavé komplikácie vyplývajúce z danej liečby a adekvátne ich vedieť riešiť. Autori sa vo svojej práci zameriavajú na dôkladnú analýzu potenciálnych príčin krvácavých komplikácií u warfarinizovaného pacienta a snažia sa štandardizovať terapeutický manažment u warfarinizovaných pacientov s krvácavými komplikáciami podľa miery závažnosti krvácavých komplikácii. V kazuistike rozoberajú menej očakávanú príčinu krvácavých komplikácií u warfarinizovaného pacienta, ktorou bola non-compliance pacienta.
perorálna antikoagulácia krvácajúce komplikácie
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 259 - 262
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by