Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Infektológia
Dlhodobé následky po prekonaní ochorenia COVID-19
Štefan Porubčin, Alena Rovňáková, Ondrej Zahornacký, Pavol Jarčuška
Dlhodobé následky po SARS-CoV-2 infekcii sa aktuálne stávajú významnou záťažou spoločnosti a zdravotníckeho
systému. Medzi najčastejšie následky po akútnej infekcii COVID-19 patrí únava, pľúcne, kardiologické, neuropsychiatrické
a hematologické komplikácie. V tomto prehľadovom článku by sme radi čitateľom priblížili problematiku
následkov po prekonaní COVID-19, uviedli epidemiologické dáta, najnovšie patofyziologické poznatky, možnosti
manažmentu a ambulantného sledovania.

Long term consequences of acute COVID-19
Longer-term consequences after SARS-CoV-2 infection are becoming an important burden to society and healthcare
system. Among the most encountered are fatigue, pulmonary, cardiac, neuropsychiatric, and hematologic complications.
In this article we would like to address the issues concerning protracted clinical symptoms in post COVID
scenario during an outpatient follow up, mainly epidemiological data, the latest pathophysiological aspects as
well as possibilities of therapeutical management.
Keywords: coronavirus, long COVID, complications, management
koronavírus long COVID komplikácie liečba
Interná med. 2021; 21 (10): 445-452
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by