Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dlhodobé následky po prekonaní ochorenia COVID-19
Štefan Porubčin, Alena Rovňáková, Ondrej Zahornacký, Pavol Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2021
Dlhodobé následky po SARS-CoV-2 infekcii sa aktuálne stávajú významnou záťažou spoločnosti a zdravotníckeho systému. Medzi najčastejšie následky po akútnej infekcii COVID-19 patrí únava, pľúcne, kardiologické, neuropsychiatrické a hematologické komplikácie. V tomto prehľadovom článku by sme radi čitateľom priblížili problematiku následkov po prekonaní COVID-19, uviedli epidemiologické dáta, najnovšie patofyziologické poznatky, možnosti manažmentu a ambulantného sledovania.

Long term consequences of acute COVID-19
Longer-term consequences after SARS-CoV-2 infection are becoming an important burden to society and healthcare system. Among the most encountered are fatigue, pulmonary, cardiac, neuropsychiatric, and hematologic complications. In this article we would like to address the issues concerning protracted clinical symptoms in post COVID scenario during an outpatient follow up, mainly epidemiological data, the latest pathophysiological aspects as well as possibilities of therapeutical management.
Keywords: coronavirus, long COVID, complications, management


koronavírus long COVID komplikácie liečba
Interná med.2021; 21 (10): 445-452
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by