Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Docent MUDr. Igor Rusňák, PhD., mim. prof. SZU 60-ročný
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky DNsP SZU, vedúci Katedry gynekológie a pôrodníctva LF SZU, viceprezident SGPS SLS, člen výboru pre asistovanú reprodukciu, sekcie perinatálnej medicíny, sekcie pre endoskopickú chirurgiu SGPS SLS, člen výboru Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), člen rozšíreného výboru (pléna) Európskej rady pre gynekológiu a pôrodníctvo EBCOG, pracuje ako oficiálny zástupca SGPS SLS v zoskupení krajín Európskej únie, člen International Society of Perinatal Obstetricians (ISPO), člen Európskej ultrazvukovej spoločnosti (EFSUMB), člen Európskej endoskopickej (ESGE) spoločnosti, člen ČGPS Čes. lekárskej spoločnosti J. E. P., člen Rady konzultantov časopisu Praktická gynekológia, člen Kategorizačnej a Katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo, bol členom Akreditačnej komisie MZ SR pre chirurgické disciplíny v rokoch 2008 – 2010, dve funkčné obdobia pracoval ako prodekan pre študijný odbor všeobecné lekárstvo LF SZU v Bratislave.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by