Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Docent MUDr. Vojtech Kliment (1918 – 2005) 100. výročie narodenia
Michal Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
V roku 2018 si s vďakou a úctou pripomíname významného
Slováka, ženského lekára, organizátora zdravotníctva
na Slovensku, prednostu III. gynekologicko-pôrodníckej
kliniky LF UK a UBN v Bratislave. Zaslúžil sa o vytvorenie
a vybudovanie II. na Šulekovej ulici aj III. ženskej kliniky
LF UK na Bezručovej ulici v Bratislave, bol vedúcim
oddelenia starostlivosti o matku a dieťa povereníctva
Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo, podieľal sa na
modernizácii starostlivosti o ženu, matku a dieťa začiatkom
päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, bol krajským odborníkom
starostlivosti o ženy ZSK, opakovane vystupoval
proti otváraniu „pôrodničiek“ – žiaľ, nie vždy mal úspech –
rozhodla vyššia moc. Bol funkcionár lekárskej spoločnosti
SGPS SLS v Bratislave a Č-SGPS Čsl. spol. J. E. Purkyňu
v Prahe, aktívny športovec, člen telovýchovných organizácií,
vedúci Katedry ženských sestier ÚDSZP, významný
funkcionár, organizátor, obetavý lekár, dobrý človek, dobroprajný
muž, oddaný priateľ, spolupracovník.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by