Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dôležitosť prandiálnej kontroly glykémií pri liečbe diabetes mellitus 2. typu
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2006
Rozpoznanie významu postprandiálnych hyperglykémií z hľadiska vzniku a progresie diabetických komplikácií zdôraznilo komplexný prístup k riešeniu glykemickej kontroly aj s dôležitosťou prandiálnej kontroly (regulácie) glykémií u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. K farmakologickým prostriedkom s akcentovaným vplyvom na postprandiálnu glykémiu patria predovšetkým tzv. prandiálne inzulínové analógy (lispro, aspart, glulisin) a deriváty meglitinidu (repaglinid, nateglinid). U diabetikov 2. typu prandiálne inzulínové analógy v porovnaní s bežnými humánnymi nemodifikovanými inzulínmi lepšie napodobňujú fyziologickú prandiálnu inzulínovú odpoveď, vedú k nižšej interprandiálnej inzulinémii, konštantnejšiemu vstrebávaniu inzulínu, pacientovi poskytujú väčšiu flexibilitu. Deriváty meglitinidu stimulujú sekréciu inzulínu vtedy, keď ho organizmus najviac potrebuje, v čase jedla. Nevyvolávajú sekréciu inzulínu v neskorom postprandiálnom čase a nalačno. Stimulujú sekréciu inzulínu iba v prítomnosti glukózy. U diabetikov 2. typu je aj v bežnej ambulantnej praxi potrebné pravidelné sledovanie nielen glykémií nalačno, glykovaného hemoglobínu (HbA1c), ale aj postprandiálnych glykémií.
postprandiálna hyperglykémia diabetes mellitus 2. typu prandiálne inzulínové analógy deriváty meglitinidu
Interná med. 2006; 6 (4): 221-227
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by