Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dôležitosť skríningu obštrukčných uropatií u novorodencov
Oleksandr Dobrovanov, Karol Králinský Róbert Babeľa, Róbert Mamrilla
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
V článku chceme zdôrazniť dôležitosť a nevyhnutnosť takého jednoduchého a nenákladného vyšetrenia, ako je skríningová diagnostika uropoetického traktu u novorodencov. Skríningom sa nesporne zlepšuje zachytenie pacientov ešte v asymptomatickom štádiu a následná skorá liečba dáva deťom šancu aj na úplné vyliečenie alebo výrazne oddiali prípadný nástup zlyhania obličiek na neskoršie obdobie, čím ovplyvňuje verejné zdravie. Je veľmi dôležité zdôrazňovať medzi lekármi nevyhnutnosť skríningovej diagnostiky a zlepšovať ich odborné znalosti.

The importance of screening obstructive uropathy in newborns
In this article, we want to emphasize the importance and necessity of a simple and inexpensive examination as a screening diagnosis of uropoetic tract in newborns. Screening is undoubtedly improving the capture of patients at asymptomatic stage, and subsequent early treatment gives the child a chance of complete cure or significantly delay the onset of renal failure later, thereby affecting public health. It is very important to emphasize among physicians the necessity of screening diagnostics and to improve their expertise.
Keywords: newborn, kidney obstruction, screening, sonography, uropathy, public health
novorodenec obličky obštrukcia skríning sonografia uropatia verejné zdravie
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (1): 17-20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by