Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Dôvody začiatku a dlhodobé benefity užívania perorálnej hormonálnej antikoncepcie, štúdia recon
M. Borovský, R. Ožvoldová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Záverečná správa sumarizuje dáta zhromaždené podľa protokolu neintervenčného sledovania RECON (REtrospective study CONtraceptive). Štúdia RECON má za cieľ opísať spektrum perorálnej hormonálnej antikoncepcie podávanej ženám na Slovensku, dôvody začiatku a dlhodobé benefity užívania antikoncepcie. Výber a začiatok užívania býva často ovplyvnený rôznymi požiadavkami zo strany užívateľky. Hodnotením udávaných príčin začiatku užívania antikoncepcie zisťujeme, ktorými faktormi sú pacientky najčastejšie ovplyvnené. Novodobé preparáty okrem vysokého stupňa ochrany proti nechcenému otehotneniu poskytujú aj iné nekontraceptívne prínosy. Zhromaždením dát zisťujeme, prečo pacientky pokračujú v užívaní antikoncepcie alebo, naopak, prečo užívanie ukončujú.
perorálna hormonálna antikoncepcia užívanie benefity
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 53 – 57
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by