Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Drospirenón – nová kapitola v perorálnej antikoncepcii bez estrogénov
Vladimír Cupaník
Hormonálna antikoncepcia sa na Slovensku sprístupnila až po Nežnej revolúcii v roku 1989. Trvalo dva roky, kým si obyvatelia v bývalej postkomunistickej krajine všimli, že proti neželanej tehotnosti sa dá chrániť aj inak ako interrupciou. Po počiatočnom náraste užívateliek hormonálnej antikoncepcie, dosiahol ich počet v roku 2008 23%. Odvtedy zaznamenávame trvalý pokles a v roku 2018 užívalo hormonálnu antikoncepciu iba 11,4% žien! Kombinované orálne kontraceptíva (combined oral contraceptive, COC) sú po vnútromaternicovom teliesku (intrauterine device, IUD) celosvetovo najčastejšou formou efektívnej a reverzibilnej antikoncepcie, ktorá viedla v uplynulých desaťročiach k rapídnemu poklesu nežiaducich tehotností.
Tablety, resp. injekcie s obsahom čistých gestagénov rovnako inhibujú ovuláciu ako COC, navyše spôsobujú zmeny v cervikálnom hliene a v sliznici endometria. Pri správnom použití je ich antikoncepčná účinnosť rovnaká ako COC (Pearl Index 0,3).
V súčasnosti sa u nás dostala na trh unikátna gestagénová perorálna antikoncepcia Zlynda®, s obsahom drospirenónu. Nová orálna antikoncepcia obsahuje 24 tabliet po 4 mg nemikronizovaného drospirenónu, bez estrogénu, a 4 tablety bez obsahu hormónov. Drospirenón má antimineralokortikoidné, antiandrogénové, antigonadotropné a antiglukokortikoidné vlastnosti a nemá vplyv na hemokoaguláciu. Tieto charakteristiky ho favorizujú v porovnaní s ostatnými gestagénmi. Zlynda® predstavuje inovatívnu drospirenónovú tabletu bez estrogénu s uspokojivou kontrolou cyklu a nulovým počtom tromboembolických príhod potvrdených vo viac ako 20 000 cykloch.

Drospirenone – a new chapter in peroral contraception without oestrogens
Hormonal contraception began to be used in Slovakia only after the Velvet Revolution in 1989. It took two years for women and men in the former post-communist country to realize that they could be protected against unwanted pregnancy by other methods than abortion. After an initial increase in users of hormonal contraception, their number in 2008 reached 23%. Since then, we have seen a steady decline, and in 2018 only 11.4% women used hormonal contraception!
Combined oral contraceptives (COCs) are after intrauterine device (IUD) the world’s most common form of effective and reversible contraception, which has led to a rapid decline in unwanted pregnancies over the past decades.
Unlike COC, tablets, respectively injections containing only gestagens, also inhibit ovulation; moreover, they cause changes in the cervical mucus and endometrial mucosa. When used correctly, their contraceptive efficacy is the same as for COC (Pearl Index 0.3).
At present, the progestogen oral contraceptive Zlynda®, containing drospirenone, has been launched in Slovakia to provide all women in reproductive age potential a safe and effective contraceptive. The new oral contraceptive contains 24 tablets containing 4 mg non-micronized drospirenone and 4 hormone-free tablets. Drospirenone has antimineralocorticoid, antiandrogen, antigonadotropic and antiglucocorticoid properties and does not affect haemocoagulation. These characteristics favour it among other progestogens. Zlynda® is an innovative product that offers many benefits over other oral contraceptives.
Keywords: combined oral contraceptives, drospirenone, Cerazette®, Zlynda®
kombinované perorálne kontraceptíva drospirenón Cerazette® Zlynda®
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 111-117
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by