Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: DVORANA SLÁVY
Dvorana slávy slovenskej medicíny
Ján Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
je projektom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jej úlohou je ocenenie a popularizácia práce a úspechov popredných osobností medicíny, ktoré
významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma i v zahraničí a tiež tých popredných predstaviteľov
slovenskej medicíny, ktorí prispeli k vzniku a rozvoju Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Ako prvý bol do Dvorany slávy slovenskej medicíny v roku 2013 uvedený akademik Teofil Rudolf Niederland, dlhoročný prezident Slovenskej
lekárskej spoločnosti.
V roku 2015 boli do Dvorany slávy slovenskej medicíny uvedení dvaja významní urológovia, akademik Vladimír Zvara a profesor Michal
Horňák.
Obidvaja boli okrem iného členmi prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Ich ďalšiu odbornú, vedeckovýskumnú i pedagogickú prácu charakterizujú pripojené kurikulá.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by