Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: DVORANA SLÁVY
Dvorana slávy slovenskej medicíny
Ivan Ďuriš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. sa narodil v Bratislave, kde prežil prakticky celý svoj život. Štúdium
Lekárskej fakulty UK ukončil v roku 1957. Prvé roky svojej profesionálnej kariéry strávil v Bardejovských
kúpeľoch. V rokoch 1963 – 1964 pôsobil na Gastroenterologickom oddelení vo Výskumnom
ústave výživy ľudu v Bratislave. Po príchode na I. internú kliniku LF UK do Bratislavy, kde nastúpil
v roku 1964 najskôr na miesto sekundára a v roku 1967 na miesto odborného asistenta, absolvoval
atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Svoj vedecký a výskumný záujem nasmeroval na problematiku
prekanceróz žalúdka, čo bola aj téma jeho ašpirantskej práce. Faktory ovplyvňujúce karcinogenézu
žalúdka v experimente a klinike boli témou jeho doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil
v roku 1987. Za prácu v tejto oblastí získal prestížne ocenenie – Medailu Japonskej onkologickej
spoločnosti (1978). Habilitoval v roku 1981 a za profesora internej medicíny bol inaugurovaný v roku
1990. Bol členom redakčnej rady viacerých významných časopisov (Vnitřní lékařství, Česká a Slovenská
gastroenterológia, Hepato-Gastroenterology, Bratislavské lekárske listy). Aktívne pôsobil v redakcii pre vydávanie učebníc
a monografií LF UK. Je autorom viac ako 150 odborných publikácií v zahraničnej a domácej literatúre a spoluautorom skrípt a učebníc
venovaných internej medicíne. Vrcholom a pretavením ohromných teoretických a praktických vedomostí z internej medicíny je dielo
„Princípy internej medicíny” (2001), ktorého je spolueditorom a spoluautorom. V roku 2013 bol spoluautorom knihy Interná medicína,
určenej pre študentov ako aj lekárov. Bol spolueditorom dvojjazyčnej učebnice (slovensky, anglicky) pre študentov medicíny s názvom
„Od symptómu k diagnostike a liečbe”.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by