Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Dynamická stabilizácia v driekovej časti chrbtice
Ján Kozák, Kamil Koleják, Ondrej Šedivý, Pavol Moják, Juraj Mišovič, Tomáš Matuška, Viktor Šimeg, Marián Bielich
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Operačná liečba degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice patrí k najčastejším operačným výkonom v neurochirurgickej praxi. Cieľom chirurgickej liečby je dekompresia nervových štruktúr pri zachovaní stability chrbtice. Často sa stretávame s pacientmi, u ktorých dominujú axiálne bolesti, ktoré v povedomí laickej, ale aj odbornej verejnosti sú považované za problém, ktorý nie je riešiteľný chirurgicky. Vďaka novým poznatkom patofyziológie degenerácie chrbtice a možnostiam diagnostických zobrazovacích vyšetrení v súčasnosti pristupujeme k cielenej chirurgickej liečbe práve so zámerom zmiernenia bolestí driekovej chrbtice. V práci predstavujeme možnosti dynamickej stabilizácie v liečbe axiálnych bolestí driekovej chrbtice. Prezentujeme klinické skúsenosti a výsledky vlastného súboru pacientov operovaných
touto metódou na našom pracovisku.
dynamická stabilizácia, instabilita spinálneho segmentu, facetárna bolesť, spondylartróza, axiálne bolesti driekovej chrbtice
Neurológia 2015; 10 (1): 27-30
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by