Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Ebcog – the European Board and College of Obstetrics 134 and Gynaecology
A. Krištúfková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
EBCOG – The European Borad and College of Obstetrics
and Gynaecology je medzinárodná spoločnosť, ktorá
spája gynekológov a pôrodníkov v rámci Európy. Členom
EBCOG-u nie je lekár ako taký, ale národné gynekologicko-
pôrodnícke spoločnosti, za Slovensko je to Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS). Momentálne
EBCOG registruje 36 členských krajín. EBCOG je
gynekologicko-pôrodnícka sekcia UEMS – Union Européenne
Médecins Spécialistes.
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 134 – 136
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by