Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Echokardiografia a hypertonické srdce
Peter Dědič
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Hypertenzná choroba srdca je jedným z koncových orgánových dôsledkov systémovej hypertenzie. Závažným dôsledkom chronického tlakového preťaženia srdca pri hypertenzii je hypertrofia ľavej komory. Hypertrofia je významným samostatným prognostickým faktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality pri hypertenzii. Echokardiografia prináša veľmi cenné, spoľahlivé informácie o sekundárnych dôsledkoch arteriálnej hypertenzie a umožňuje kvantifikáciu masy ľavej komory. Hypertrofia sa už od počiatku jej vzniku prejavuje narušením diastolickej funkcie ľavej komory. Pri pretrvávaní hypertenzie neskôr dochádza k dilatácii a systolickej dysfunkcii ľavej komory s klinickými prejavmi kongestívneho srdcového zlyhania. V súčasnosti je dopplerovská echokardiografia základným nástrojom hodnotenia poškodenia funkcie srdca pri arteriálnej hypertenzii.
echokardiografia hypertenzia hypertrofia ľavej komory
Kardiol. pre prax 2008; 6 (1): 23 - 31
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by