Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Echokardiografie u aortální stenózy
Zuzana Hlubocká
Aortální stenóza je v rozvinutých zemích nejčastější chlopenní vadou. Echokardiografie představuje klíčovou zobrazovací metodu u nemocných s aortální stenózou. Umožňuje posoudit etiologie vady, její hemodynamickou významnost a důsledky na levou komoru, ascendentní aortu a plicní cirkulaci. Základní parametry při hodnocení hemodynamické významnosti vady jsou založeny na dopplerovské echokardiografii a zahrnují střední tlakový gradient, maximální průtokovou rychlost na aortální chlopni a plochu aortálního ústí. Transtorakální echokardiografie je základním způsobem zobrazení, k upřesnění nálezu se dále využívá trojrozměrná, jícnová a zátěžová echokardiografie. Echokardiografické nálezy jsou spolu s přítomností symptomů základem pro klinické rozhodování, rizikovou stratifikaci a indikaci pacientů k chirurgické nebo intervenční léčbě.

Echocardiography in aortic stenosis
Aortic valve stenosis is the most common valvular heart disease in developed countries. Echocardiography is the key imaging method in patients with aortic stenosis. Echocardiography is used to assess aortic valve morphology, stenosis severity and its repercussions on left ventricular function, ascending aorta and pulmonary circulation. Basic parameters in assessment of stenosis severity are based on Doppler echocardiography and include mean transvalvular gradient, peak aortic jet velocity and aortic valve area. Transthoracic echocardiography is the primary imaging modality; 3D echocardiography, transesophageal and stress echocardiography can further improve the accuracy of imaging. Echocardiographic assessment of stenosis and symptomatic status are the cornerstones for clinical judgement, risk stratification and indication of patients for surgical valve replacement or transcatheter aortic valve implantation.
Keywords: aortic valve, echocardiography, aortic stenosis, quantification, valve disease
aortální chlopeň echokardiografie aortální stenóza kvantifikace chlopenní vady
Kardiol. Prax 2018; 16 (2): 65‑71
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by