Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Editoriál: Manažment STEMI podľa najnovších odporúčaní ESC z roku 2017
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Ischemická choroba srdca je naďalej v európskych krajinách významnou príčinou mortality. Hoci v posledných rokoch incidencia STEMI má podľa viacerých registrov klesajúci trend (na rozdiel od NSTE‑AKS), nemocničná ako aj dlhodobá mortalita, napriek istému poklesu, ostávajú naďalej na neuspokojivej úrovni. Tieto okolnosti sú dôvodom, prečo je oprávnené venovať trvalú pozornosť zlepšovaniu manažmentu o chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by