Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KOMENTÁR
Efekt aspirínu na primárnu prevenciu u jedincov s diabetom mellitom
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Štúdia ASCEND (A Study of Cardiovascular Events in Diabetes) si dala za cieľ sledovať efektívnosť a bezpečnosť liečby kyselinou acetylsalicylovou (enterosolventným aspirínom) v dávke 100 mg denne v porovnaní s placebom u jedincov s diabetom, ktorí nemali na začiatku štúdie žiadne manifestné kardiovaskulárne ochorenie. Išlo o nezávislú štúdiu podporenú British Heart Foundation.
Interná med. 2019; 19 (5): 208
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by