Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Efekt lovastatínu na hladinu lipidov u pacientov s hypercholesterolémiou
Peter Mikus, Andrej Zachar
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
V uvedenej postklinickej otvorenej multicentrickej štúdii na slovenskej populácii sme potvrdili účinnosť a bezpečnosť liečby hypercholesterolémie lovastatínom. Po 12-tich týždňoch liečby lovastatínom sme pozorovali pokles hodnoty celkového sérového cholesterolu o 24,0 %, LDL-cholesterolu o 29,2 %, triacylglycerolov o 22,3 % a nárast HDL-cholesterolu o 13,7 %.
hypercholesterolémia slovenská populácia lovastatín účinnosť bezpečnosť
Kardiol. prax 2004; 2 (1): 54 - 57
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by