Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Efektivita dlhodobého izometrického tréningu v prevencii recidív vazovagálnej synkopy s využitím biofeedback princípu
Ervín Müller, Peter Mitro, Miloš Šimurda, Lukáš Evin
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Cieľ: Izometrické svalové protimanévre (ISPM) sú liečbou prvej voľby u pacientov s vazovagálnou synkopou (VVS) a prítomnými prodromálnymi symptómami. Cieľom našej štúdie bolo porovnať hemodynamický efekt jednotlivých ISPM a overiť ich efektivitu v prevencii recidív spontánnej a vazovagálnej reakcie indukovanej head-up tilt testom (HUT).
Metodika: Do prospektívnej štúdie bolo zaradených 24 pacientov (6 mužov, priemerný vek: 33,3 ± 13,4 roka) bez organického ochorenia srdca a s pozitívnym HUT. Pacienti absolvovali biofeedback nácvik nasledujúcich ISPM: drep (SQ), prekríženie nôh s napínaním svalov dolných končatín (LCMT), napínanie svalov celého tela (WBT), postoj na špičkách (HR), extenzia palcov na nohách (TE). Kontinuálnym neinvazívnym monitorovaním boli počas ISPM zaznamenané hemodynamické parametre: tlak krvi (TK) [mmHg], srdcová frekvencia (SF) [bts/min], srdcový výdaj (CO) [l/min], tepový objem (SV) [ml], periférna cievna rezistencia (TPR) [dyn.s/cm5]. Po 3-mesačnom pravidelnom vykonávaní ISPM v domácich podmienkach absolvovalo 22 pacientov kontrolný HUT s hodnotením efektivity ISPM.
Výsledky: Všetky manévre signifikantne zvýšili stredný arteriálny tlak (MAP) [mmHg] (LCMT: 110 ± 10,3 vs 130,3 ± 10,4, p < 0,001, WBT: 112,3 ± 10,1 vs 129 ± 15,6, p < 0,001, HR: 112,3 ± 9,3 vs 128 ± 8,8, p < 0,001, TE: 112,2 ± 9 vs 124,2 ± 11 p < 0,001, SQ: 111,7 ± 11,7 vs 121,7 ± 12,5, p = 0,005). Hemodynamickým podkladom zvýšenia TK bol vzostup CO (p < 0,05) [l/min], TPR sa počas ISPM signifikantne nemenila. Po 3 mesiacoch pri kontrolnom HUT bola u 20 pacientov indukovaná vazovagálna reakcia. Vybraný ISPM dokázal v teréne rozvíjajúcej sa presynkopy signifikantne zvýšiť MAP (62 ± 13,3 mmHg vs 100,5 ± 16,1 mmHg, p < 0,001) a srdcový výdaj (3,2 ± 1,1 l/min vs 5 ± 1,5 l/min, p < 0,001). Aplikovaný ISPM dokázal u väčšiny (90 %, n = 18) pacientov zabrániť strate vedomia. Počas 3-mesačného sledovania mal recidívu synkopy 1 pacient.
Záver: ISPM majú signifikantný vplyv na hemodynamiku a efektívne zabraňujú rozvoju vazovagálnej reakcie indukovanej HUT testom, ale aj spontánnej synkope.
izometrické svalové protimanévre srdcový výdaj tlak krvi kontrolný HUT efektivita
Interná med. 2017; 17 (2): 55-59
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by