Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Elektrokardiografická diagnostika zmien srdca pri artériovej hypertenzii a hypertrofii ľavej komory srdca
Ljuba Bachárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Hypertrofia ľavej komory (HĽK) diagnostikovaná na základe elektrokardiografie je nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulárneho rizika. U pacientov s artériovou hypertenziou predstavuje poškodenie srdca ako jedného z cieľových orgánov. V klinickej diagnostike hypertrofie ľavej komory sa však dáva prednosť echokardiografii. Elektrokardiografické nálezy, predovšetkým tzv. falošne negatívne nálezy, sa v klinickom rozhodovaní nezohľadňujú. Cieľom tohto príspevku je prezentovať súčasné možnosti elektrokardiografickej diagnostiky hypertrofie ľavej komory, ako aj názor na diskrepantné EKG-nálezy vo vzťahu k zväčšenej mase ľavej komory. Prezentovať sa bude koncept relatívneho voltážneho deficitu a špecifického potenciálu myokardu, v kontexte súčasných vedomostí o štrukturálnej a elektrickej remodelácii myokardu pri hypertrofii ľavej komory.
elektrokardiografia hypertrofia ľavej komory artériová hypertenzia špecifický potenciál myokardu relatívny voltážny deficit
Kardiol. prax 2008; 6 (1): 19 - 22
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by