Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Endoskopická extraperitoneálna radikálna prostatektómia – prvé skúsenosti slovenského urológa s touto metódouna zahraničnom pracovisku
Robert Wagenhoffer1, Ivan Lutter2, Matiullah Karwandgar2, Ivan Daniel3, Martin Blažek4, Marek Ondriš2
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Cieľ: Endoskopická extraperitoneálna radikálna prostatektómia (EERPE) je v súčasnosti jednou zo štandardných metód operačnej liečby lokalizovaného karcinómu prostaty. Cieľom nasledujúcej publikácie je oboznámiť slovenskú urologickú verejnosť s prvými skúsenosťami slovenského urológa s touto operačnou metódou na zahraničnom pracovisku. Materiál a metódy: Od januára 2008 do mája 2009 autor vykonal celkovo 47 endoskopických extraperitoneálnych radikálnych prostatektómií. Priemerný vek pacientov bol 67 rokov (53-76), priemerná hodnota PSA 7,4 ng/ml (1,4-22), priemerný objem prostaty 32 ml (16-120). U 8 pacientov (17 %) bola predoperačne začatá hormonálna liečba. 15 pacientov (32,6 %) bolo už v minulosti operovaných (apendektómia, operácia inguinálnej hernie otvorene alebo laparoskopicky s implantáciou sieťky, cholecystektómia, laparoskopická tumornefrektómia). Po preparácii preperitoneálneho panvového priestoru sa operačný postup EERPE zhoduje s postupom otvorenej retropubickej radikálnej prostatektómie (RRP) descendentnou technikou. Výsledky: Priemerný operačný čas bol 151 minút (85-245). Patologické štádium pT2 malo 35 pacientov, pT3 12 pacientov. Pozitívne chirurgické okraje sa vyskytli u 3 pacientov (8,6 %) v štádiu pT2 a u 4 pacientov (33 %) v štádiu pT3. Priemerná krvná strata bola 120 ml (40-480). Konverzia na otvorenú operáciu, ako aj perioperačná transfúzia krvi nebola potrebná ani v jednom prípade. Peroperačné komplikácie sa vyskytli u 2 pacientov (poranenie rekta a močového mechúra), skoré pooperačné komplikácie takisto u 2 pacientov (obštrukčná anúria, retencia moču). Priemerná dĺžka katetrizácie močového mechúra bola 8,6 dňa, priemerná dĺžka hospitalizácie 11 dní. 6 mesiacov po operácii bolo 39 pacientov (82,9 %) plne kontinentných. Záver: Endoskopická extraperitoneálna radikálna prostatektómia je kombináciou minimálne invazívnej laparoskopie s anatomicky identickým prístupom ako pri otvorenej retropubickej radikálnej prostatektómii. V prípade, že výučba tejto metódy prebieha na pracovisku pod dohľadom skúsených laparoskopistov, je možné už v krátkom čase dosiahnuť onkologické a funkčné výsledky, ktoré sú plne porovnateľné s výsledkami otvorenej retropubickej radikálnej prostatektómie.
karcinóm prostaty radikálna prostatektómia komplikácie
Klin. urol. 2009; 5 (3): 129-132
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by