Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Úvodné slovo
Endovaskulárna liečba v angiológii
Juraj Maďarič
Pretrvávajúci nárast výskytu cievnych ochorení spôsobený nielen starnutím populácie, ale aj celosvetovou epidémiou diabetu a nevysporiadaním sa spoločnosti s abúzom nikotínu, stavia súčasný systém zdravotnej starostlivosti pred otázku potreby zvýšenia povedomia populácie o cievnych ochoreniach, ako aj pred otázku potreby komplexnej starostlivosti o pacientov s vaskulárnym postihnutím internistom špecializujúcim sa na liečbu cievnych ochorení – angiológom, podobne ako tomu bolo v polovici minulého storočia v prípade srdcových ochorení a kardiológie. Následný dynamický rozvoj kardiológie po stránke organizácie zdravotnej starostlivosti, farmakoterapie, ale predovšetkým po stránke rozvoja intervenčných liečebných postupov, viedol k vysokej kvalite v tejto oblasti medicíny a je pre angiológiu príkladom, ktorý nasledujeme...
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by