Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
ENTOG – THE EUROPEAN NETWORK OF TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
Monika Dugátová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology
(ENTOG) spája mladých gynekológov a pôrodníkov
(atestantov aj čerstvo atestovaných mladých lekárov)
Európy. Cieľom ENTOG je podpora medzinárodnej spolupráce
atestantov a mladých gynekológov a pôrodníkov,
harmonizácia, zjednotenie a zlepšenie atestačnej prípravy
v Európe. ENTOG jednak úzko spolupracuje s materskou
organizáciou EBCOG (The European Board and College of
Obstetrics and Gynaecology), ale aj s inými medzinárodnými
organizáciami.
Momentálne má ENTOG 30 členských krajín, medzi
ktoré patrí
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by