Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Eozinofilná myokarditída v klinicko-patologickej praxi
Vladimír Bartoš, Jaroslav Ivan, Lívia Jančiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Eozinofilná myokarditída (EM) je zriedkavá forma zápalu myokardu histologicky charakteristická rôzne intenzívnou zápalovou infiltráciou tkaniva s prevahou eozinofilných leukocytov. V skutočnosti predstavuje iba morfologickú diagnózu, ktorá sa môže manifestovať v rámci rôznorodých klinicko-patologických jednotiek. Vyskytuje sa pri niektorých systémových ochoreniach, parazitárnych infekciách, alergických reakciách a samostatnú prognosticky nepriaznivú formu predstavuje akútna nekrotizujúca eozinofilná myokarditída. Medzi najčastejšie typy patrí hypersenzitívna forma ako reakcia na rôzne užívané lieky. Klinicky má EM väčšinou iba nevýrazné a nešpecifické príznaky, ktoré sa často prekrývajú s inými chorobnými stavmi, preto je v praxi jej diagnostika ťažká. Väčšinou sa potvrdí iba náhodne v pitevnom materiáli. Vzhľadom na častý fokálny charakter zápalového infiltrátu sa však mnohokrát nezachytí vo vzorkách myokardu pri bioptickom, ako ani pri nekroptickom vyšetrení tkaniva. Preto možno predpokladať, že EM nie je v skutočnosti ani tak ochorením zriedkavým, ako skôr ojedinele diagnostikovaným.
eozinofilná myokarditída eozinofily hypersenzitívna reakcia
Interná med. 2010; 10 (3): 149-153
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by