Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Erektilná dysfunkcia ako prvý príznak/znak genitálnovaskulárnej choroby a iných orgánovovaskulárnych chorôb
Peter Gavorník
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Erektilná dysfunkcia, ktorú charakterizuje vysoká prevalencia a progresívny priebeh, znižuje kvalitu života muža aj jeho
sexuálnej partnerky. Jestvuje dostatok poznatkov na to, aby sme erektilnú dysfunkciu považovali u väčšiny pacientov
za znak genitálnovaskulárnej choroby. Erektilná dysfunkcia môže byť považovaná za klinickú manifestáciu cievnej
choroby penisu (genitálnovaskulárnu artériovú chorobu muža) podobne, ako je angina pectoris typickou manifestáciou
cievnej choroby srdca (kardiovaskulárnej artériovej ischemickej choroby). Niekoľko štúdií potvrdilo predpoklad,
že symptómy erektilnej dysfunkcie predchádzajú vznik stenokardií u 60 – 95 % pacientov s kardiovaskulárnou chorobou
v intervale 2 – 3 roky a podobne u pacientov aj so všetkými ďalšími orgánovovaskulárnymi chorobami. Európska
lieková agentúra (EMA) schválila štyri inhibítory fosfodiesterázy 5 (PDE5-I) na liečbu erektilnej dysfunkcie. Lekári by sa
mali vyhľadávaniu pacientov s erektilnou dysfunkciou systematicky venovať hlavne u pacientov s vaskulárnymi rizikovými
faktormi.
angiológia/vaskulárna medicína orgánovovaskulárne choroby genitálnovaskulárna artériová choroba erektilná dysfunkcia diagnóza manažment
Interná med 2015; 15 (6): 279-284
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by