Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Erythema multiforme
Slavomíra Stanková, Ľubomíra Pálková, Miroslava Petrášová, Milan Kuchta
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Touto kazuistikou upozorňujeme na prípad erythema multiforme u 9-mesačného chlapca. Erythema multiforme môže byť vyvolaný viacerými základnými príčinami. U každého pacienta, u ktorého sa vyskytne počas terapie liekmi, treba myslieť na kožnú liekovú reakciu.
erythema multiforme kožná lieková reakcia infekcie
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 311 - 313
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by