Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Escherichia coli ako súčasť etiopatogenézy nešpecifických zápalových ochorení čreva
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Etiopatogenéza nešpecifických zápalových ochorení čreva je veľmi zložitá a pozostáva z interakcie genetických, imunologických a environmentálnych faktorov. Jeden z environmentálnych faktorov predstavuje luminálna kolonizácia čreva komenzálmi a patogénmi v závislosti od stravovacích návykov a geografických lokalít. V posledných rokoch stojí v centre pozornosti výskum patogénnych a nepatogénnych kmeňov Escherichia coli, ktoré sa môžu spolupodieľať na etiopatogenéze IBD. Prítomnosť enteropatogénnych kmeňov E. coli v teréne genetickej predispozície a imunitnej dysregulácie môže iniciovať vznik črevného zápalu.
Escherichia coli Crohnova choroba ulcerózna kolitída črevná flóra
Interná med. 2008; 8 (2): 98-102
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by