Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Etiopatogenéza akútnej tubulárnej nekrózy (ATN) u detí
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Tibor Šagát
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Akútnu tubulárnu nekrózu (ATN) charakterizuje štruktúrne a funkčné poškodenie tubulárnych buniek a následnou poruchou
tubulárnych funkcií rôzneho stupňa, je to najdôležitejšia a najčastejšia príčina akútneho poškodenia obličiek
(APO). ATN prebieha v troch fázach: fáza spustenia ATN, fáza jej udržiavania a fáza úpravy regenerácie. Etiológia ATN
závisí od veku dieťaťa: prerenálna – ischémia (šok, sepsa, závažná dehydratácia); renálna – endogénne (hemoglobín,
myoglobín) a exogénne (cyklosporín A, takrolimus, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín – ACEI, nesteroidné
protizápalové lieky – NSAIDs, aminoglykozidy, amfotericín B, kontrastné látky) nefrotoxíny; postrenálna (kamienky,
obštrukcia – akútne krvácanie). Patofyziologické mechanizmy v jednotlivých fázach ATN na seba plynule nadväzujú
a určujú diagnostický a terapeutický postup. Morfologicky dominuje poškodenie tubulárnych buniek a interstícia. Autori
preberajú mechanizmy poškodenia obličiek s cieleným zameraním na ischémiu a endogénnu/exogénnu nefrotoxicitu.
akútna tubulárna nekróza (ATN) akútne poškodenie obličiek (APO) fáza spustenia udržiavania a úpravy ATN ischemické poškodenie obličiek nefrotoxíny endogénne exogénne
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (6): 319-324
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by