Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Existuje ekvivalent syndrómu polycystických ovárií u mužov? predbežné výsledky pilotnej štúdie
Vincent Nagy1, Ivica Lazúrová2, Ingrid Dravecká2, Jagienka Jautová3, Janette Baloghová3, Ladislav Valanský1, Ľubomír Lachváč1
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Úvod: Syndróm polycystických ovárií (PCOS) patrí medzi najčastejšie endokrinopatie u žien vo fertilnom veku. Vzhľadom na komplexnosť symptómov príbuzných žien s PCOS a autozomálne znaky dedičnosti sa predpokladá existencia mužského ekvivalentu PCOS. Cieľ štúdie: určiť existenciu mužského ekvivalentu syndrómu polycystických ovárií (PCOS) u mladších mužov s androgénnou alopéciou. Klinický súbor a metódy: v rokoch 2010-2011 autori vyšetrili 22 pacientov s priemerným vekom 31,7 ± 7,9 roka. U všetkých pacientov bolo realizované dermatologické vyšetrenie na vylúčenie inej príčiny alopécie (u 16/22 vykonaná aj biopsia kože), urologické (sexuologické) a interné vyšetrenie. V odobranej krvi boli vyšetrené: plazmatická glykémia, inzulinémia s výpočtom indexu inzulínovej rezistencie HOMA (homeostasis model assesment: glykémia x inzulinémia/22,5), lipidogram: celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly, hormonálny profil: celkový a voľný testosterón, voľný androgénový index (FAI), globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG), hormón stimulujúci folikuly (FSH), luteotropný hormón (LH) a antropometrické parametre: hmotnosť, výška, obvod pása a index telesnej hmotnosti (BMI: hmotnosť/výška2). Výsledky: Autori v jednom prípade (4,5 %) potvrdili dosiaľ nediagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu a u troch pacientov (13,6 %) inzulínovú rezistenciu. Metabolická dyslipémia (hypertriacylglycerolémia, nízky HDL alebo zvýšený LDL cholesterol) sa vyskytovali u 8 pacientov (36 %). Zvýšená hladina testosterónu bola zistená len u jedného pacienta (4,5 %), zvýšený FAI u štyroch pacientov (18,18 %), znížená hladina SHBG u dvoch probandov (9 %). Nadváha alebo obezita boli potvrdené v 40 % (9 pacientov). Záver: Existenciu mužského ekvivalentu PCOS sa zatiaľ nepodarilo dokázať, ale potvrdili sa znaky metabolického syndrómu, hranične vyššia glykémia nalačno, zvýšená hladina LDL cholesterolu a nadváha. Významnejšie zmeny v hormonálnych parametroch neboli zistené.
androgény alopécia PCOS mužský ekvivalent diabetes mellitus
Klin. urol. 2014; 10 (1): 32-35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by