Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
experimentálne metódy monitorovania plodu
M. HRTÁNKOVÁ, K. BIRINGER, K. LADIVEROVÁ, P. KASAJOVÁ, A. GONDOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, J. DANKO
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Aktuálne metódy monitorovania stavu plodu počas tehotenstva a pôrodu, zahŕňajúce
intermitentnú auskultáciu, kardiotokografiu a aditívne metódy majú rôzne limity
a nie sú optimálne pre presnú diagnostiku fetálneho distresu. S úmyslom zlepšiť
súčasnú diagnostiku intrauterinného stavu plodu vznikajú nové experimentálne
metódy jeho monitorovania. Predkladaný článok opisuje dve z nich – fetálnu magnetokardiografiu
a analýzu variability srdcovej frekvencie plodu metódami nelineárnej
dynamiky.
intermitentná auskultácia kardiotokografia etálna magnetokardiografia metódy nelineárnej dynamiky
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 173 – 176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by