Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Extrahepatálne manifestácie hepatitídy c
Peter Jarčuška, Štefan Hrušovský, Eduard Veselíny, Miriam Jarčušková
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2003
U pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C sa môžu vyskytovať nefrologické, kožné, reumatologické, neurologické, hematologické, očné a stomatologické komplikácie. Hlavnými laboratórnymi odchýlkami sú: zmiešaná kryoglobulinémia a tvorba autoprotilátok. Kryoglobulinémia je prítomnosť abnormálnych imunoglobulínov v sére, ktoré charakteristicky precipitujú v chlade a rozpustia sa po zohriatí. Spája sa s membránovoproliferatívnou glomerulonefritídou, vaskulitídou a s ostatnými extrahepatálnymi manifestáciami hepatitídy C. Membránovoproliferatívna glomerulonefritída s kryoglobulinémiou alebo bez nej je najčastejšou obličkovou chorobou u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C. Najčastejším klinickým symptómom je izolovaná proteinúria, môže sa objaviť nefrotický syndróm alebo akútna nefritída. Najvýznamnejšími dermatologickými komplikáciami sú vaskulitídy, lichen planus a porphyria cutanea tarda. V článku sa opisujú ostatné komplikácie infekcie vírusom hepatitídy C a princípy liečby.
hepatitída C extrahepatálne komplikácie zmiešaná kryoglobulinémia glomerulonefritída vaskulitída interferon alfa
Interná med. 2003; 3 (12): 713-717
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by