Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Faktory ovplyvňujúce mortalitu pacientov so systémovým lupus erythematosus
Jozef Rovenský, Alena Tuchyňová, Stanislava Blažíčková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2013
Systémový lupus erythematosus (SLE) patrí medzi autoimunitné choroby s výrazným spektrom komorbidít, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú prežívanie chorých. Riziko úmrtia je vyššie ako u bežnej populácie. Riziko predčasného úmrtia je až 2,4-násobné. Na zvýšenej mortalite pacientov so SLE sa podieľajú predovšetkým sekundárne infekcie a kardiovaskulárne choroby. Predčasná smrť je z veľkej časti dôsledkom kombinácie aktívnej základnej choroby a infekcie. Urýchlená ateroskleróza je častou príčinou kardiovaskulárnych komplikácií. Medzi ďalšie komorbidity patrí aj zvýšený výskyt malignít, najmä lymfómov a sarkómov mäkkých tkanív. Stretávame sa aj s vestibulovými poruchami sluchu, cefaleou, so senzorineurálnou stratou sluchu, výskytom epizodického vertiga, ako aj prejavmi únavy.
systémový lupus erythematosus komorbidity kardiovaskulárne choroby sekundárne infekcie neoplastické choroby (lymfómy sarkómy) poruchy sluchu únava
Interná med. 2013; 13 (7-8): 338-340
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by