Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Familiárny a hereditárny karcinóm prostaty, ich význam pre klinickú prax
Svetlana Grobarčíková1, Zora Lasabová2, Ján Kliment1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Autori v prehľadovom článku analyzujú význam diagnostikovania familiárneho a hereditárneho karcinómu prostaty pre klinickú prax. Definujú pojmy familiárny, hereditárny a sporadický karcinóm, uvádzajú vplyv pozitívnej rodinnej anamnézy na diagnostiku pacienta v bežnej klinickej praxi. Familiárny výskyt sa spája s vyšším rizikom výskytu ochorenia u členov postihnutej rodiny. Agresívnejší skríning formou včasnejšieho testovania hladiny prostatického špecifického antigénu je preto v tejto populácii odôvodnený. Pri včasnom zachytení familiárneho alebo hereditárneho karcinómu však prognóza pacientov zostáva porovnateľná s prípadmi sporadického karcinómu prostaty.
hereditárny karcinóm prostaty familiárny karcinóm prostaty
Klin. urol. 2009; 5 (3): 115-119
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by