Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Farmakologická liečba noktúrie
Vincent Nagy
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Noktúria ako symptóm je výsledkom viacerých etiologických faktorov. Tie sa vyskytujú buď samostatne, alebo v kombinácii. Viaceré z nich možno ovplyvniť farmakologicky. K najčastejším príčinám patrí znížená kapacita močového mechúra a nočná polyúria. Prehľadová práca prináša pre potreby ambulantnej praxe informácie o aktuálnych možnostiach farmakologickej liečby s dôrazom na praktické využitie. Základným predpokladom úspešnej liečby je identifikovanie hlavných etiologických faktorov. Od nich závisí výber optimálnej farmakologickej liečby. Pri individualizovanej liečbe sa zohľadní vek, pohlavie, súbežné komorbidity a možné nežiaduce účinky liečby.
 
Pharmacotherapy for nocturia
Nocturia as a symptom is the result of several aetiological factors. These occur either alone or in combination. Several of these may be pharmacologically affected. The two most common causes include decreased bladder capacity and nocturnal polyuria. The overview provides information on current pharmacotherapy options for outpatient practice. Emphasis is put on practical use. The essential prerequisite for successful treatment is the identification of major aetiological factors. The choice of optimal pharmacotherapy depends on them. Individualised treatment will take into account the age, sex, co-morbidity and possible side effects of treatment.
Keywords: nocturia, polyuria, decreased bladder capacity, overactive bladder, pharmacotherapy
noktúria polyúria znížená kapacita močového mechúra hyperaktívny močový mechúr farmakologická liečba
Klin urol 2019; 15 (1): 41 – 43
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by