Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Farmakoterapia pri reumatoidnej artritíde biologická liečba - súčasnosť a budúcnosť - 2. časť
Jozef Rovenský, Jiří Vencovský, Ivan Rybár
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Podrobnejšie poznanie imunopatogenézy RA a ďalších difúznych zápalových chorôb spojiva umožnilo rozpoznať ďalšie cieľové štruktúry, ktorých ovplyvnenie môže viesť k poklesu zápalovej aktivity a tým aj zabráneniu kostnej a kĺbovej deštrukcie. Výskum sa v súčasnosti zameriava na inhibíciu viacerých antigénov T a B buniek, adhezívnych molekúl, ale najlepšie výsledky dáva liečba ovplyvňujúca aktivitu cytokínov.
Interná med. 2006; 6 (1): 21-24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by