Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Feochromocytóm: možnosti biochemickej diagnostiky
Pavel Blažíček
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Zobrazovacie metódy na lokalizáciu feochromocytómu výrazne pokročili, ale napriek tomu má biochemická diagnostika v primárnej diagnostike veľký význam. Ako skríningová metóda na diagnostiku feochromocytómu sa používa stanovenie voľných katecholamínov (adrenalín, noradrenalín, dopamín) v 24-hodinovom moči (toto stanovenie má senzitivitu 85 % pri 85 % špecifite) alebo celkové nefríny (metanefrín, normetanefrín, metoxydopamín) v 24-hodinovom moči (toto stanovenie má senzitivitu 96 % pri 64 % špecifite). Keď bolo dokázané, že v krvi sa vyskytujú voľné nefríny (metanefrín a normetanefrín), ktoré pochádzajú priamo z feochromocytómu (feochromocytóm obsahuje enzým katechol-O-metyltransferázu, ktorá premieňa katecholamíny na nefríny), stanovenie nefrínov sa začalo používať ako najspoľahlivejšia metóda na diagnostiku feochromocytómu (senzitivita 98 % pri špecifite 89 %).
biochemická diagnostika feochromocytóm katecholamíny nefríny)
Interná med. 2011; 11 (1): 10-15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by