Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Filtre dolnej dutej žily v liečbe venózneho trombembolizmu
Mária Rašiová, Martin Koščo, Janka Grofčíková, Nikola Lišuchová, Ľudmila Farkašová, Lenka Kačureková, Matej Moščovič
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2018
Tretím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením je venózny trombembolizmus (VTE), zahŕňajúci pľúcnu embóliu a hlbokú žilovú trombózu. Je to potenciálne preventabilné ochorenie, ktoré môže byť príčinou smrti pacienta a po odznení akútnej fázy dôvodom jeho chronických ťažkostí. Základom terapie VTE je antikoagulačná liečba, v prípadoch jej kontraindikácie je indikovaná implantácia filtrov do dolnej dutej žily. Údaje o efektivite a bezpečnosti kaválnych filtrov sú napriek ich dlhodobému používaniu limitované.
 
Inferior vena cava filters in the treatment of venous thromboembolism
Venous thromboembolism (VTE) is the third most frequent cardiovascular disease. It includes deep vein thrombosis and pulmonary embolism. VTE may be lethal in the acute phase or can lead to chronic disease and disability, but it is also often preventable. The basis of VTE therapy is anticoagulation therapy, in cases of contraindication of anticoagulation therapy, implantation of caval filters into the inferior vena cava is indicated. The data of the efficiency and safety of the caval filters are limited, despite their lo ng-term use.
Keywords: caval filters, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, complications
kaválne filtre hlboká žilová trombóza pľúcna embólia komplikácie
Interná med. 2018; (18) 11: 459-464
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by