Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Fixná kombinácia perindopril arginín/indapamid – existuje lepšia ochrana hypertonikov pred cievnymi mozgovými príhodami?
Daniel Pella, Milan Remko
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Perindopril predstavuje dlhodobo účinkujúci inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) s vysokou afinitou k tkanivovému ACE, znižujúci hladinu angiotenzínu II a súčasne zvyšujúci dostupnosť bradykinínu. Jeho účinnosť a bezpečnosť je podložená silnou medicínou založenou na dôkazoch, a to nielen pri liečbe hypertenzie, ale aj pri všetkých formách koronárnej choroby srdca vrátane chronického srdcového zlyhávania. Potenciál perindoprilu znásobuje jeho kombinácia s indapamidom, ktorá predstavuje zlatý štandard v primárnej i sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod (CMP) u hypertonikov (štúdie PROGRESS a HYVET). Uvedená kombinácia je vysokoefektívna i v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych príhod u diabetikov 2. typu (štúdia ADVANCE). Navyše prináša excelentnú bezpečnosť a významne lepšiu komplianciu k liečbe, ak sa podáva vo forme originálnej fixnej kombinácie perindopril arginín/indapamid.
ľúčové slová: perindopril arginín, indapamid, artériová hypertenzia, koronárna choroba srdca, cievna mozgová príhoda
Interná med. 2012; 12 (6): 262-266
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by