Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Foleyov katéter v preindukcii pôrodu
R. Sysák, P. Štencl, M. Korbeľ, Z. Nižňanská, Z. Václavová, M. Dubčáková, E. Korňanová, R. Ožvoldová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Na úspechu indukcie pôrodu sa vo výraznej miere podieľa zrelosť pôrodných ciest. Indukcia pôrodu pri nezrelom náleze na pôrodných cestách sa častejšie končí cisárskym rezom, pričom je často ohrozená matka aj plod. Pre zrelosť pôrodných ciest má dôležitý význam preindukcia. Autori v článku prezentujú vlastné skúsenosti s preindukciou pôrodu Foleyovým katétrom.

FOLLEY CATHETER IN LABOR PREINDUCTION
The success of labour induction depends on the preparing and maturity of the birth canal. When the cervix is not prepared there is high percentage delivery by caesarean section or risk for the mother and foetus. The preinduction is very important to be the birth canal preparing. The authors publish their experiences with the preinduction by Foley catether.
Keywords: Foley catheter, preinduction, induction of labor, Bishop score
Foleyov katéter preindukcia indukcia pôrodu Bishopovo skóre
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 68 – 72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by