Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Formovanie stravovacích návykov a výživových preferencií u detí v predškolskom veku
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Dôležitým faktorom výživy dieťaťa v predškolskom veku je utváranie stravovacích návykov a výživových preferencií,
ktoré majú vplyv na jeho budúci spôsob stravovania. Dieťa si v predškolskom veku osvojuje stravovacie návyky hlavne
pozorovaním a kopírovaním nutričného správania ostatných členov rodiny. Správne stravovacie návyky rodiny sú významným
prostriedkom formovania výživových preferencií v detskom veku. Dôležitá úloha patrí materskej škole a v neposlednom
rade aj masovokomunikačným prostriedkom. Autorky v predkladanom príspevku sprístupňujú základné
atribúty formovania stravovacích návykov a výživových preferencií u detí v predškolskom veku.
výživa preferencie dieťa predškolský vek
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11(6): 329-332
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by