Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRÁCE
FUNKČNÁ MORFOLÓGIA VAJÍČKOVODOV A ICH MOŽNÁ SPOJITOSŤ S IDIOPATICKOU TUBÁRNOU NEPLODNOSŤOU
M. VARGOVÁ, T. BARCZI, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, Z. VÁCLAVOVÁ, M. DUBČÁKOVÁ, L. MCCULLOUGH, A. ADAMEC, D. FECMANOVÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Poruchy transportnej funkcie vajíčkovodov sa podieľajú na príčinách neplodnosti v 25 % až 35 %. V databázach PubMed.gov, SCOPUS a Web of Science sme z ostatných 10 rokov vyhľadali publikácie o stavbe a funkcii vajíčkovodov. Zamerali sme sa na úlohu epitelu pri transporte a prežívaní spermií, na význam intraepitelových regulačných T-lymfocytov pri oplodnení a transporte raného embrya, na detailný opis lymfatickej drenáže sliznice vajíčkovodov, na opis novoobjavených buniek v stene vajíčkovodov – telocytov a ich význam pri regulácii motility hladkej svaloviny vajíčkovodu a na pôvod a význam paratubárnych cystických útvarov lokalizovaných v blízkosti abdominálneho ústia vajíčkovodu, ktoré môžu byť príčinou neplodnosti.
Kľúčové slová: vajíčkovod, epitel, intraepitelové lymfocyty, lymfatické lakúny, telocyty, Walthardove bunkové hniezda

SUMMARY
The disorders of the transport function of the uterine tubes are responsible for 25 % to 35 % of all causes of infertility. In the databases PubMed.gov, SCOPUS and Web of Science, we searched for scientific publications from the last 10 years on the structure and functions of the uterine tubes. We focused on the role of tubal epithelium in sperm transport and survival, the importance of intraepithelial regulatory T-lymphocytes in processes of fertilization and transport of the embryo, the detailed description of the lymphatic drainage of the mucosa of uterine tubes, the description of newly discovered cells in the wall of uterine tubes – telocytes and the origin and clinical importance of the paratubal cysts located near the abdominal opening of the uterine tubes, which may be the cause of infertility.
Keywords: uterine tube, tubal epithelium, intraepithelial lymphocytes, lymphatic lacunas, telocytes, Walthard cell nests
intraepitelové lymfocyty vajíčkovod epitel lymfatické lakúny telocyty Walthardove bunkové hniezda
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 207 – 212
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by