Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Funkčná zápcha a možnosti jej liečby
Radovan Juríček
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Funkčná zápcha patrí do skupiny funkčných ochorení tráviaceho traktu. V modernej spoločnosti v dôsledku chronického stresu trpí na funkčné ochorenia tráviaceho traktu až jedna štvrtina populácie. V článku sú zhrnuté aktuálne diagnostické postupy na odlíšenie funkčnej zápchy od prípadnej organickej príčiny. Ďalej sú navrhnuté nefarmakologické aj farmakologické postupy na úpravu vyprázdňovania, a teda zlepšenie kvality života.

Management of functional constipation
Functional constipation belongs to the group of functional disorders of gastrointestinal tract. In our modern society, due to chronic exposure to the stress situations, it is estimated that more than one quarter of population suffers from some kind of functional digestive diseases. In this article there are summarized actual diagnostic tools for diagnosis of functional constipation and how to differentiate possible organic origin of complaints. Furthermore, there are described nonpharmacological and pharmacological approaches not only to ease bowel movements but also to improve quality of life.
Key words: constipation, red flags signs, fibre, lactulosis


zápcha varovné príznaky vláknina laktulóza
Interná med. 2020; 20 (6): 289-292
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by