Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Funkčné ochorenia pažeráka
Martin Ďuriček, Peter Bánovčin, Peter Lipták, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Ako funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu (GIT) sa označujú tie nozologické jednotky, u ktorých nenachádzame
organický, biochemický alebo iný podklad, ktorý by vysvetľoval ťažkosti pacienta. Patria medzi časté problémy
v gastroenterológii. Diagnostika aj terapia je „crux medicorum“, z pohľadu lekára aj pacienta. Aj keď nie sú zaťažené vysokou
mortalitou, ich dlhodobý časový priebeh sa spája s vysokou morbiditou, čo má aj významný socioekonomický dopad.
V súčasnosti je platná 3. verzia Rímskej klasifikácie funkčných porúch(1). Medzi pažerákové funkčné poruchy patrí
funkčná pyróza, nekardiálna bolesť na hrudníku pažerákového pôvodu, funkčná dysfágia a funkčný globus. U jedného
pacienta sa ale môžu vyskytovať rôzne symptómy, a navyše, v priebehu času často menia svoju intenzitu. Diagnostika
je komplikovaná a časovo náročná a spočíva vo vylúčení iných ochorení, ktoré sa prejavujú podobnými symptómami.
Manažment pacienta by preto mal byť výsledkom spolupráce viacerých odborníkov.
funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu pažerák pálenie záhy globus dysfágia
Gastroenterol. prax 2016; 15 (2): 57-62
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by