Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Funkčné poruchy žlčníka, žlčových ciest a pankreasu
Anton Vavrečka, Michelle Swekla
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Funkčné poruchy biliárneho traktu (dysfunkcie) sa považujú za poruchy motility. Delia sa dysfunkcie žlčníka a/alebo
Oddiho sfinktra. Klinicky sa biliárne dyskinézy manifestujú bolesťami v pravom hornom kvadrante brucha, niekedy
s vyžarovaním pod pravú lopatku. Rímska klasifikácia udáva kritériá, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné označiť
symptómy za dysfunkciu biliárneho systému. Etiopatogenetické faktory nie sú dostatočne objasnené. Diagnostika
spočíva vo vylúčení organických chorôb biliárneho traktu a ďalších orgánov GIT. Špeciálnymi metódami sú dynamická
ultrasonografia, hepatobiliárna scintigrafia, ERCP, manometria Oddiho sfinktra a ďalšie vyšetrenia. V liečbe sa skúšajú
prokinetiká, kalciové blokátory, nitráty, spazmolytiká a analgetiká, zvyčajne nie s veľkým úspechom. Pri dysfunkciách
žlčníka môže pomôcť cholecystektómia a pri dysfunkciách Oddiho sfinktra endoskopická papilosfinkterotómia. Výnimočne
prichádza do úvahy chirurgická liečba.
biliárna dysfunkcia diagnostika liečba
Gastroenterol. prax 2016; 15 (2): 70-75
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by