Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Andrológia
Fyziologické, biochemické a neurologické aspekty erekcie penisu
Branislav Trebatický, Ján Breza ml., Ján Breza st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Ako erektilná dysfunkcia sa definuje neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk.
Erektilná dysfunkcia nie je ochorenie, je to príznak ochorení postihujúcich viaceré orgánové systémy.
Bez poznania fyziologického mechanizmu erektilnej funkcie penisu a určenia konkrétnej formy erektilnej dysfunkcie nie
je totiž možná ani následná liečba.
Ešte v polovici 20. storočia, v období veľkých pokrokov v medicíne, zostávali poznatky o sexuálnej fyziológii mužov na
úrovni špekulácií a protirečení. Historickým medzníkom v prekonaní tejto situácie dohadov a nepresností boli práce,
ktoré v roku 1973 uverejnil pražský chirurg Václav Michal. Michal rozoznal, že erekciu môže narušiť nedostatočný prítok
krvi do penisu a že tento stav možno liečiť metódami cievnej chirurgie. Tanagho a Lue v San Franciscu experimentálne
študovali a opísali fyziologický mechanizmus erekcie. Výsledkami ich práce boli poznatky, ktorými sa objasnila
hemodynamika erektilnej funkcie penisu. Ich experimentálny model slúžil neskôr na štúdium etiopatogenézy erektilnej
dysfunkcie. Tretím medzníkom bolo zavedenie farmakologických látok do diagnostiky a liečby erektilných porúch
po tom, čo v roku 1982 francúzsky chirurg Ronald Virag publikoval prácu o indukcii erekcie intrakavernózne aplikovaným
papaverínom.
Predkladaná práca je určená nielen urológom, ale aj ďalším špecialistom, ktorí sa venujú problematike diagnostiky
a liečby erektilnej dysfunkcie. Prináša informácie o biochemických, neurologických a hemodynamických základoch
erektilnej funkcie penisu, čo je jedným z východísk pre následné poznanie príčin konkrétnych porúch erektilnej funkcie.
erektilná dysfunkcia erekcia penisu
Klin. urol. 2016; 12 (3): 110-116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by