Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PRÍLOHA – MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Fyzioterapia pri respiračných ochoreniach u detí
Marta Heroutová, Jaroslav Fábry
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
V článku sa zaoberáme fyzioterapiou detí, ktorých zdravotný stav vyžaduje používanie techník respiračnej fyzioterapie. Ide o pacientov trpiacich nielen respiračnými ochoreniami, ale aj chybným držaním tela a oneskoreným psychomotorickým vývojom. Respiračná fyzioterapia disponuje množstvom techník, ktoré slúžia na korekciu držania tela v oblasti panvy, hrudníka, hlavy, na korekciu motorických vzorov dýchania. Techniky na hygienu horných a dolných dýchacích ciest vedú pacienta k samostatnosti, formujú pozitívny postoj k vlastnému zdraviu.
respiračná fyzioterapia posturálny systém hygiena horných a dolných dýchacích ciest
Pediatria (Bratisl.) 2009; 4 (1): 47-52
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by